Projekt ePIC - Electronic Public Identification Croatia

Slika /slike/epic-predstavljanje.jpg

Broj Ugovora: INEA/CEF/ICT/A2017/1433492
Oznaka projekta: 2017-HR-IA-0019

Financijska agencija, u ulozi nositelja projekta "ePIC - Electronic Public Identification Croatia", dana 16. svibnja 2018. godine u Kući Europe, organizirala je prvo javno predstavljanje projekta.

Projekt se financira u okviru Programa CEF (Connecting Europe Facility – Instrument za povezivanje Europe) te predstavlja nastavak prethodno odobrenog i provedenog projekta Ensuring Access to Croatian Public e-Services within e-Citizens Platform for EU/EEA Citizens kojim je nadograđen središnji sustav za identifikaciju i autentifikaciju korisnika (NIAS) te integrirano 10 nadograđenih usluga.

Cilj projekta je omogućavanje pristupa i korištenja hrvatskih javnih e-usluga konzorcijskih partnera od strane državljana EU/EEA korištenjem vlastitih nacionalnih vjerodajnica izdanih sukladno eIDAS Uredbi.

Provedba projekta započela je 02. svibnja 2018. godine te na istom, uz Financijsku agenciju, sudjeluju i projektni partneri - Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo unutarnjih poslova i Narodne novine d.d. Planirani završetak provedbe projekta je 06. kolovoza 2019. godine.

Javne usluge koje će se prilagoditi u ovom projektu su:
  1. suglasnosti i punomoći u postupcima iz djelokruga MUP-a (Ministarstvo unutarnjih poslova) – usluga omogućava jednom roditelju davanje suglasnosti za izdavanje identifikacijske dokumentacije (npr. putovnice ili promjene adrese prebivališta djeteta);
  2. e-Plovilo (Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture) – usluga omogućava državljanima EU/EEA kupovinu vinjeta, prijavu izmjena podataka u Registru brodova i Registru jahti, prijavu posade i registraciju tehničkog pregleda broda/jahte;
  3. ePomorac (Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture) – usluga omogućava državljanima EU/EEA on-line prijavu na ispite za pomorske profesije i prijavu na polaganje ispita za dobivanje dozvole za voditelja rekreacijskih plovila (npr. plovila bilo koje vrste namijenjena sportu i slobodnom vremenu) korištenjem vlastitih nacionalnih vjerodajnica;
  4. on-line dobivanje izvadaka iz zemljišnih knjiga (Ministarstvo pravosuđa);
  5. podnošenje elektroničkog zahtjeva za otvaranje tvrtke u RH (Ministarstvo pravosuđa) – usluga omogućava osnivanje nove tvrtke bez potrebe za osobnim odlaskom na sud u Hrvatskoj (samo za one tvrtke čije osnivanje ne zahtijeva prisutnost javnog bilježnika – d.o.o. i  j.d.o.o.);
  6. on-line podnošenje zahtjeva i izdavanje dozvola za gradnju i uporabu građevina (Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja);
  7. pristup i korištenje portala za javnu nabavu (Narodne novine d.d.).
Ukupna vrijednost projekta  iznosi 505.406 €, od čega Europska unija sufinancira iznos od 379.055 €.

Pisane vijesti