O projektu

Slika /slike/eu_hr_slika.jpg
Ministarstvo uprave je 15.03.2016. podnijelo projektnu prijavu na javni natječaj objavljen 17.11.2015. za hrvatski projekt pod nazivom "Ensuring Access to Croatian Public e-services within e-Citizens Platform for EU/EEA Citizens", oznake CEF eID 2015-HR-IA-0069, kojim želi omogućiti da građani iz drugih država članica EU mogu pristupati javnim elektroničkim uslugama koje pružaju hrvatske institucije unutar platforme e-Građani, koristeći pritom njihove nacionalne vjerodajnice, odnosno sredstva za elektroničku identifikaciju izdana u drugim državama članicama. 

Projektna prijava je izabrana 23.08.2016. od strane europske Agencije INEA, koja je provodila evaluaciju, a Europska komisija je odobrila sufinanciranje projekta kroz dodjelu bespovratnih sredstava u cjelokupnom prijavljenom iznosu. 

Svrha i trajanje projekta

Uprava za e-Hrvatsku na ovaj način želi proširiti postojeću nacionalnu platformu e-Građani, koja čini važan dio državne informacijske infrastrukture Republike Hrvatske, tako da uz postojeći Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav NIAS uspostavi odgovarajući HR eIDAS čvor uz korištenje CEF eID BB softverskog modula, koji je za te potrebe razvila Europska komisija, a koji je usklađen s europskom Uredbom eIDAS o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu, čime će Republika Hrvatska uspostaviti interoperabilno rješenje za potrebe prekogranične elektroničke identifikacije građana iz drugih država članica prilikom njihove online prijave za korištenje naših javnih e-usluga. 

Projekt traje godinu dana, od 15.06.2016. do 14.06.2017.

Informacije o Grant Agreement (GA)

Predmetni ugovor o darovnici GA sklapa Ministarstvo uprave s Agencijom INEA (Innovation and Networks Executive Agency) u ime Europske komisije, radi sufinanciranja dijela troškova u realizaciji projekta CEF eID, kojeg je pripremila Uprava za e-Hrvatsku u suradnji s Financijskom agencijom i drugim zainteresiranim državnim institucijama koje su okupljene u hrvatski projektni konzorcij. 

Partnerske institucije u projektu:
  1. Ministarstvo uprave kao koordinator i nositelj,
  2. Financijska agencija kao tehnički operator te
  3. Ministarstvo financija - Porezna uprava,
  4. HZMO – Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,
  5. HZZO – Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje,
  6. AZVO – Agencija za znanost i visoko obrazovanje,
  7. CARNet – Hrvatska akademska i istraživačka mreža,
  8. Srce – Sveučilišni računski centar i
  9. HTZ – Hrvatska turistička zajednica,
kao pružatelji javnih e-usluga za strane državljane iz EU/EEA. 

Iznos darovanih sredstava je 461.234 EUR, što predstavlja 75% ukupne vrijednosti prijavljenog i odobrenog projekta koja iznosi 614.979 EUR, pri čemu svaka od institucija iz vlastitih sredstava financira svoj udio planiranih troškova, a po uspješnom okončanju projekta dobiva 75%-tni povrat sredstava.