Građanima Europske unije omogućen pristup hrvatskim javnim e-uslugama putem sustava e-Građani

Dana 9. lipnja 2017. - U Ministarstvu uprave održano je predstavljanje projekta "Omogućavanje pristupa hrvatskim javnim e-uslugama unutar platforme e-Građani za EU/EEA građane" (The Ensuring Access to Croatian Public e-Services within e-Citizens Platform for EU/EEA Citizens, 2015-HR-IA-0069) kojeg sufinancira Europska unija.
 
Govoreći o važnosti projekta, državni tajnik Ministarstva uprave Darko Nekić istaknuo je kako je Republika Hrvatska među prvim državama članicama Europske unije omogućila korištenje svojih e-usluga građanima ostalih država članica EU, tako da će građani Europske unije koristeći svoje  nacionalne  vjerodajnice moći, između ostalog, dobiti elektroničku potvrdu o radno-pravnom statusu, izvršiti online prijavu na programe visokih učilišta u Republici Hrvatskoj i dobiti e-potvrdu o učeničkom statusu te će elektroničkim putem biti omogućena dodjela OIB-a.
 
Ministarstvo uprave je koordinator aktivnosti projekta CEF eID 2015., a Financijska agencija je operativni izvršitelj Nacionalnog sustava autentikacije – NIAS-a koji će prilagoditi za korištenje i upravljanje elektroničkim identitetima (NIAS-CEF-eID) u skladu s Uredbom eIDAS.  Partneri u projektu, odnosno pružatelji elektroničkih usluga su:
 
  • Ministarstvo financija – Porezna uprava – omogućit će dodjelu osobnoga identifikacijskog broja elektroničkim putem te pojednostavniti proces registracije stranih fizičkih osoba u sustav; 
  • Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – omogućit će inozemnim korisnicima traženje i dobivanje elektroničkih zapisa o radno-pravnim podacima;
  • Agencija za znanost i visoko obrazovanje – omogućit će stranim državljanima prijavu na sveučilišne diplomske i specijalističke diplomske stručne studijske programe na visokom učilištima u Republici Hrvatskoj; 
  • Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje – omogućit će online registraciju Europske kartice zdravstvenog osiguranja stranaca te dohvat informacija o nastalim troškovima neodgodive zdravstvene zaštite u Hrvatskoj u proteklih 12 mjeseci;
  • Hrvatska akademska i istraživačka mreža – omogućit će strancima e-Dnevnik za roditelje i učenike, e-Upis u srednje i e-Potvrde o učeničkom statusu;
  • Sveučilišni računski centar – omogućit će stranim državljanima uslugu pribavljanja zapisa o statusu studenta;
  • Hrvatska turistička zajednica – osigurat će strancima, vlasnicima turističkih kapaciteta, prijavu i odjavu turista. 

Projekt je započeo 15. lipnja 2016. godine i završava 14. lipnja 2017. godine. Njegova ukupna vrijednost iznosi 614.979 EUR, a iznos darovanih sredstava je 461.234 EUR, što predstavlja 75% ukupne vrijednosti projekta.

Europska komisija je u studenome 2015. godine raspisala natječaj CEF Telecom eIdentification (CEF eID) s ciljem uspostave prekogranične razmjene elektroničkih identiteta za pristup elektroničkim uslugama.  Connecting Europe Facility (CEF) je ključni instrument financiranja EU za promicanje rasta, radnih mjesta i konkurentnosti kroz ciljano ulaganje u infrastrukturu na europskoj razini. CEF podržava razvoj visoko kvalitetnih, održivih i efikasno povezanih transeuropskih mreža na području prometa, energetike i digitalnih usluga.

CEF Telecom, kao jedna od komponenti CEF-a, predstavlja ključno sredstvo Europske unije za olakšavanje prekogranične interakcije između javnih uprava, poduzeća i građana, po uvođenju infrastrukture digitalnih usluga i širokopojasne mreže. Podržani projekti će doprinijeti stvaranju međusobno povezanih digitalnih usluga koje potpomažu jedinstveno digitalno tržište.

Republika Hrvatska je implementacijom Projekta CEF eID 2015 ispunila sve uvjete za pristup nacionalnim vjerodajnicama država članica Europske unije i u skladu s uredbom  eIDAS omogućila  građanima ostalih država članica Europske unije korištenje određenih e-usluga  koje pružaju tijela javne vlasti, uključena u sustav e-Građani.

Pisane vijesti